ไขข้อสงสัยอายุเท่าไหร่จะเหมาะต่อการ ตั้งครรภ์ มากที่สุด

ตั้งครรภ์

โดยปกติแล้วการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์ จะต้องเกิดจากความพร้อมของทุกฝ่าย ซึ่งความพร้อมในที่นี้ ก็คือความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และถ้ามองในด้านสุขภาพร่างกาย วัยที่น่าจะพร้อม ตั้งครรภ์ ที่สุด ก็คงจะเป็นวัยหนุ่มสาว แต่ถ้าพูดในความเป็นจริงแล้ว วัยหนุ่มสาวนั้นมีความพร้อมแค่ร่างกายเท่านั้น การจะดูแลรับผิดชอบชีวิตเด็กคนนึงนั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้น วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมา ไขข้อสงสัยอายุเท่าไหร่จะเหมาะต่อการ ตั้งครรภ์ มากที่สุด หาคำตอบได้จากบทความนี้เลยค่ะ

อายุที่เหมาะกับการตั้งครรภ์

อายุที่เหมาะกับการ ตั้งครรภ์

หากมองในแง่ของความพร้อมของร่างกาย วัยหนุ่มสาวก็อาจเป็นคำตอบของคำถามนี้ แต่หากพูดถึงความพร้อมในการเลี้ยงดู ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่ ที่มีศักยภาพสูงกว่าในหลายด้าน แต่หากอายุมากเกินไปก็อาจเสี่ยงต่อ ภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่และทารก ซึ่งมนุษย์เพศหญิงนั้นเกิดพร้อมเซลล์ไข่ราว 1-2 ล้านฟอง ไข่เหล่านี้จะเริ่มสุกหรือพร้อมปฏิสนธิเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยปริมาณและคุณภาพของไข่จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ส่งผลโดยตรงต่อการตั้งครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์ในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนี้

1. ช่วงอายุ 20 ปี

ช่วงอายุนี้แบ่งออกเป็นตอนต้นกับตอนปลาย สำหรับช่วงตอนต้นหรือคนที่มีอายุ 20-24 ปี มักกำลังอยู่ในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย เพิ่งเรียนจบหรือเพิ่งเริ่มต้นทำงาน ส่วนช่วงอายุ 25-29 ปี จัดเป็นช่วงกลางถึงปลาย ก็ยังเป็นวัยที่จดจ่อกับการทำงาน ความก้าวหน้า ทำสิ่งที่อยากทำ และหาประสบการณ์ ด้วยลักษณะและความสนใจทั้งหมดนี้ทำให้คนในวัยนี้ อาจมีสถานะทางการเงินและความพร้อมอื่น ๆ ไม่มากพอจะแบกรับภาระในการมีลูกได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ช่วงอายุนี้ถือเป็นช่วงที่ร่างกายพัฒนาได้สมบูรณ์ มีความแข็งแรงและสุขภาพดี จึงอาจมีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงมากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน และอาจพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้น้อยมาก ด้วยเหตุนี้ ช่วงอายุ 20 ปี จึงเป็นช่วงอายุที่ร่างกายพร้อมกับการตั้งครรภ์ที่สุด แต่ก็อาจประสบกับปัญหาด้านการเงิน การแบ่งเวลา การเลี้ยงดูได้ โดยเฉพาะหากเป็นช่วง 20 ตอนต้นหรืออายุน้อยกว่านั้น เพราะการตั้งครรภ์ย่อมส่งผลต่อการเรียน การใช้ชีวิตในสังคม และอนาคตของเด็กที่ตั้งครรภ์และลูกอย่างแน่นอน

2. ช่วงอายุ 30 ปี

อายุ 30 ปี เริ่มเป็นช่วงเวลาของการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมากขึ้น เริ่มมีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้น มีเงินเก็บ มีการวางแผนสำหรับอนาคต แต่เปอร์เซ็นต์ในการตั้งครรภ์ก็อาจลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถือว่าลดลงไม่มากนัก โดยในช่วงตอนต้นของวัยนี้อาจมีโอกาสตั้งครรภ์ราว 20 เปอร์เซ็นต์ต่อการตกไข่ 1 รอบ แต่หลังจากอายุ 32 ปีขึ้นไป ปริมาณและคุณภาพของไข่ภายในร่างกายจะลดลงอย่างช้า ๆ เมื่อเช้าสู่ช่วงอายุ 35-37 ปี ปริมาณของเซลล์ไข่ในร่างกายจะเหลืออยู่ราว 25,000 ฟองและจะลดลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงคุณภาพของไข่ก็ลดลงด้วยเช่นกัน นั่นก็หมายถึงโอกาสตั้งครรภ์ที่ลดต่ำลงด้วย ซึ่งอาจมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 12 เปอร์เซ็นต์ใน 3 เดือนเท่านั้น

นอกจากนี้ คนในวัยนี้อาจเริ่มมีโรคหรือปัญหาสุขภาพบางอย่าง ที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์หรือร่างกายส่วนอื่น ๆ จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ อย่างการแท้งหรือเกิดโรคทางพันธุกรรม นอกจากภาวะแทรกซ้อนที่พบในทารกแล้ว ตัวคุณแม่เองก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความดันสูง โรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ไปจนถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ ดังนั้น หากวางแผนที่จะตั้งครรภ์หลังอายุ 35 ปี ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ และวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกในครรภ์

ตั้งครรภ์ ช่วงอายุ 40 ปี

3. ช่วงอายุ 40 ปี

หลังจากอายุ 40 ปี ปริมาณ และคุณภาพของไข่นั้นจะลดลงอย่างมาก แม้ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพดีก็อาจมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน อีกทั้งคุณภาพของไข่ที่ลดลง อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในขณะตั้งครรภ์ได้หลายอย่าง เช่น ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โครโมโซมผิดปกติ พิการแต่กำเนิด คลอดก่อนกำหนด ตายคลอดหรือทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ (Stillbirth) เป็นต้น นอกเหนือจากภาวะที่พบได้ในช่วง 30 ตอนปลายแล้ว คุณแม่ยังอาจเสี่ยงต่อภาวะท้องนอกมดลูกและภาวะรกเกาะต่ำ (Placenta Previa) เพิ่มขึ้นอีกด้วย

แม้ว่าช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงที่หลายคน อาจมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะดูแลลูก แต่ภาวะทางร่างกายนั้นอาจไม่เอื้ออำนวยนัก หากอยากมีลูกในช่วงอายุนี้จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษา และการดูแลจากแพทย์ในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับแม่และลูก อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในคนอายุมากก็ยังมีโอกาสที่ทารกจะเกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ได้เช่นกัน และหลังจากช่วงอายุนี้ผ่านไปแล้ว การตั้งครรภ์นั้นอาจเป็นไปได้ยากมาก

และนี่ก็เป็นเพียงการประเมินความพร้อมในภาพรวมเท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้ว ก็ไม่มีอะไรชี้วัดได้ว่า ช่วงอายุใดที่พร้อมตั้งครรภ์มากที่สุด เพราะแต่ละคนก็มีความพร้อมที่ต่างกัน บางคนอาจจะมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจแล้ว แต่ด้านทุนทรัพย์ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถเลี้ยงดูเด็กคนนึง ให้เติบโตมีชีวิตที่สุขสบายได้ ดังนั้น การกำหนดความพร้อม จึงเป็นเรื่องของแต่ละคน

หนุ่มสาวสายสุขภาพฟังทางนี้ วันนี้เรามี 7 กีฬาที่เล่นง่าย แถมเผาผลาญได้เยอะ มาแนะนำ เนื่องจากสภาพสังคมและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่สามารถเกิดสิ่งต่าง ๆ และโรคร้ายขึ้นได้ทุกเมื่อ

บทความที่น่าสนใจ รวมสูตรอาหารเกาหลี มาไว้ในบทความ สร้างอาชีพสุดปัง กับ 5 สูตรอาหารเกาหลีสุดฮิต ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีสูตรใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

You Might Also Like