5 สถาปัตยกรรมในยุโรป ที่ทรงคุณค่าทางงานศิลปะ

5 สถาปัตยกรรมในยุโรป ที่ทรงคุณค่าทางงานศิลปะ

5 สถาปัตยกรรมในยุโรป ที่ทรงคุณค่าทางงานศิลปะ ทวีปยุโรป ถือเป็นดินแดนแห่งศิลปะ สถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามต่าง ๆ มากมาย เมื่อพูดถึงทวีปยุโรปก็พลาดไม่ได้ที่จะพูดถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรม ที่ยังคงเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเปิดให้เยี่ยมชมสำหรับทวีปยุโรป ซึ่งสำหรับเดือนนี้เราได้นำสถานที่ท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนดินแดนยุโรป thecreative-art

ทำไมถึงต้องเป็น 5 สถานที่นี้หลายคนยังสงสัย เพราะสถานที่ที่ทางเรานำมาฝากคนรักการออกแบบตกแต่งภายในทุกคนถือเป็นที่โด่งดัง และขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม และประวัติที่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนทวีปยุโรปคุณก็ไม่ควรพลาดสถานที่ดังต่อไปนี้

5 สถาปัตยกรรมในยุโรป ที่ทรงคุณค่าทางงานศิลปะ

5 สถาปัตยกรรมในยุโรป ที่ทรงคุณค่าทางงานศิลปะ

1. สนามกีฬากรุงโรม Colosseum of Rome

สนามกีฬากรุงโรม หรือ Colosseum of Rome ตั้งอยู่ที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งปัจจุบันยังเปิดให้เยี่ยมชมได้ และเป็นที่โด่งดังสำหรับคนทั่วโลก โคลอสเซียม (Colosseum) เป็นอนุสรณ์ที่ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 615 ถึง 623 ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีมาอย่างยาวนานเป็นสนามกีฬากลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุด และมีราคาแพงที่สุดในสมัยนั้น

โคลอสเซียมมีการสร้างโดยตัวสนามสร้างมีรูปเป็นตึกวงกลมก่อด้วยอิฐและหินขนาดใหญ่ วัด สูง 57 เมตร มี 4 ชั้น ภายในมีอัฒจันทร์สำหรับคนนั่งดู สามารถบรรจุคนดูได้ประมาณ 80,000 คน ภายใต้อัฒจันทร์ และภายในชั้นใต้ดินมีห้องสำหรับขังนักโทษที่รอการประหารชีวิต และมีห้องสิงโต จำนวนมาก เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับให้นักโทษ ต่อสู้กับสิงโตผู้หิวโหยที่อดอาหาร เมื่อนักโทษผู้ใดสามารถเอาชนะ หรือฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าก็ถือได้ว่าเป็นผู้รอดชีวิต

โคลอสเซียมจึงเป็นสนามกีฬาที่โด่งดังเป็นอย่างมาก และเป็นสถานที่ก่อสร้างที่แสดงถึงความเจริญ และโด่งดังของอาณาจักรโรมันโบราณ แต่เมื่ออาณาจักรโรมันได้เสื่อมถอยลง ทำให้ข้าศึกโจมตีอย่างหนักหลายครั้งหลายคลาว สภาพของสนามกีฬากรุงโรม ก็ได้เหลือเพียงซากไว้ แต่ยังคงความสมบูรณ์ทางโครงสร้างไว้ให้เยี่ยมชมในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

5 สถาปัตยกรรมในยุโรป ที่ทรงคุณค่าทางงานศิลปะ

2. หอเอนเมืองปิซา หรือ Leaning Tower of Pisa

หอเอนเมืองปิซา ตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) ประเทศอิตาลี ในทวีปยุโรป ปัจจุบันยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และให้ผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนอิตาลีได้เข้าเยี่ยมชม หอเอนแห่งเมืองปิซา เป็นหอคอยที่สร้างด้วยหินอ่อนมีรูปทรงที่แตกต่าง พิสดาร มีความสูงประมาณ54 เมตร หรือ 181 ฟุต มีจำนวน 8 ชั้น ภายในแต่ละชั้นจะมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายที่วิจิตร งดงามหอเอนปิซา

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1717 (ค.ศ. 1174) ใช้ระยะเวลาในการสร้างที่ยาวนาน เนื่องจากภายในต้องหยุดการก่อนสร้าง และต่อมาได้ออกแบบใหม่ทำให้สามารถก่อสร้างต่อไปได้ และหลังจากนั้นก็ต้องหยุดสร้างอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากการเกิดสงคราม การสร้างหอเอนเมืองปิซาจึงใช้ระยะเวลานานในการสร้างและหอเอนปิซาได้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1893 (ค.ศ. 1350)

หอแอนเมืองปิซามีความสวยงามที่เกิดจากความไม่ตั้ง รูปทรงที่สวยงามเมื่อเกิดการเอียงของโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ และเกิดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ในยุคกลางอีกด้ว

5 สถาปัตยกรรมในยุโรป ที่ทรงคุณค่าทางงานศิลปะ

3. สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือ Mosque of Hagia Sophia (Istanbul)

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือ Mosque of Hagia Sophia (Istanbul) ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่เมืองคอนสแตนดิโนเปิล ในประเทศตุรกีปัจจุบันยังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือเรียกอีกอย่างว่า โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย ปัจจุบันสุเหร่าเซนต์โซเฟีย เป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม แต่ภายในอดีตสุเหร่าเซนต์โซเฟีย

เป็นโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ผู้สร้างคือพระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนติน สร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาในการสร้างถึง17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะ แต่เหตุการกลับเปลี่ยนไปเมื่อถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาจนวอดวายหลายครั้ง สาเหตุเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่าง พวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม

4. กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)

Stonehenge ตั้งอยู่ที่เมืองซัลลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์ ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่กลางทุ่งนาแห่งหนึ่งในเมืองซัลลิสเบอรี่ ซึ่งห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 10 ไมล์ ป็จจุบันยังเปิดให้เยี่ยมชมความสวยงามของหินที่ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปทรงที่สวยงาม แปลกตา Stonehenge ประกอบด้วยแนวหินขนาดมหึมาเรียงรายกันยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

และ มีกลุ่มหินใหญ่ประมาณ 112 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่ 3 วง บางก้อนล้มนอน บางก้อนตั้งตรง บางก้อนวางซ้อนทับอยู่บนยอดก้อนหินที่ตั้งอยู่สองก้อน หินแต่ละก้อนหนักเป็นตันๆหรือมีขนาด และน้ำหนักที่มากพอสมควรสามารถเฉลี่ยได้ประมาณความสูง 4 เมตร หนัก 26 ตัน

5. พระราชวังแวร์ซายส์ หรือ Palace of Versailles

พระราชวังแวร์ซายส์ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในทวีปยุโรปเป็ฯสถานที่ที่สวยงาม ล้ำค่า มีศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน ปัจจุบันยังเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่สวยงามอย่างมากสร้างขึ้นโดย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส มีนายช่างสถาปนิกชื่อ อัลเดรด เลอ นอสเตอร์ เป็นผู้ออกแบบ

พระราชวังแวร์ซายส์ได้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2204 (ค.ศ. 1661) ใช้เวลาประมาณ 30 ปี ใช้เงินจำนวนมากและใช้คนงานถึง30,000 คน ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว มีความมันวาว โอ่อ่า อลังการ เป็นแบบอย่างและศิลปกรรมก่อสร้างที่งดงามอย่างมากของโลกเลยก็ว่าได้

ทั้ง 5 สถาปัตยกรรมที่ได้พาทุกคนไปชมนั้นคงจะคุ้นหู คุ้นตาทุกคนกันอยู่บ้าง เพราะแต่ละสถานที่นั้นมีชื่อเสียงที่โด่งดังมาก ๆ หากใครที่กำลังมีแพลนจะไปเที่ยวยุโรป ก็อย่าลืมแวะไปเยือนให้เห็นกับตากันล่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติม ได้ที่ : หน้าแรก

You Might Also Like